1 Eylül 2009 Salı

İKİZ BEBEKLERE KİMLER BAKIYOR.

Üyesi bulunduğum http://www.ikizanneleri.net/ sitesinin yapmış olduğu bir araştırmayı yayınlamak istiyorum.İkizlerin bakımıyla ilgili çok çarpıcı sonuçlar elde edilmiş.


"İkiz bebekler annelerinin bebeklerinin bakımı konusunda en yoruldukları konu bakımlarıdır. Özellikle çalışan anneler ikiz bebeklerinin bakımını üstlenen bakıcılar konusunda büyük sıkıntı çekmektedirler. Doğumdan hemen sonra aynı anda iki bebeğin bakımı, sık sık beslenme, uyutma, temizlik işleri bakıcıyı kaçınılmaz kılmaktadır. İkiz anneleri tek bebek sahibi annelere göre görünüşte iki kat ama aslında daha fazlaca bir mesai harcamaktadırlar. Bedenen ve ruhen yorgun düşen anneyi ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıay gelir. Bebeklerinin bakımın üstlenen bakıcılar annenin en büyük yardımcılarıdır. Özellikle çalışan anneler doğumdan kısa bir zaman sonra iş yaşaımna geri dönmekte ve iki bebeği bakıcının şevkatli ve ilgili kollarına bırakmaktadırlar. Ülkemizde özellikle metropol kentlerde bakıcılık işini ciddiye alan firmalarca yürütülmekteyse de Anandolu´da halen vasıfsız kişilerce bu iş yapılmaktadır.
http://www.ikizanneleri.net/ sitesi araştırma ikiz bebek bakıcılığı hakkında yaptığı araştırma bulgularını aşağıda belirtmiştir. Bu makale, 100 ikiz annesine sorulan sorularla gerçekleştirilmiş bir araştıram makalesidir.
Araştırmaya katılan annelerin %68 i çalışan %32 si ise ev hanımı annelerden oluşmaktadır. İkiz anneleri çoğunlukla bebeklerine tek başına bakmaktadırlar. Tek başına bakan anneler doğal olarak ev hanımı olanlar olduğu görülmüştür. Bunun dışında ikiz bebek bakımında
%49 oranında iki bakıcı
%30 oranında tek bakıcı
%21 oranında üç bakıcı
tercih edilmiştir. Bakıcı ücretlerinin 600 ile 1500 TL arasında değiştiği düşünülürse aile bütçesine önemli bir yük getirmektedir. İkiz sahibi olduktan sonra bu ekonomik yük nedeniyle çoğu kez eğitimli anneler işten ayrılmakta ve evde ikizlerini büyütme tek başına seçeneğine zorlanmaktadırlar. Araştırmada evde ikizlerine tek başına baban anne oranı %20 dir. Bebekleriyle birlikte mutlu olan anne herşeye yetişme kaygısıyla bir süre kronik yorgunluk ve uykusuzluk sendromu yaşamaktadır. Bakıcı mafrafını karşılamada güçlük çeken aieler ise yakınlarından yardım istemektedirler. Bu kişi ve kişiler genellikle anneanne, babaanne gibi aileden kişilerdir. İkiz bebeklere aile yakınlarının bakması, pratikte bebeklerin güven ve sevgi ortamında bakılması düşüncesiyle uygun görülse de , bakım ve çocuk eğitmede uygulanan tekniklerinin farklılığı, görüşlerin uyuşmaması gibi nedenlerle zamanla aile ilişkilerinde istenmeyen gerginliklere neden olabilmektedir (Bknz: Aile İlişkileri) .
Bebeklerin bakımını üstlenen bakıcıların uyruğu araştırıldığında aşağıdaki liste elde edilmiştir.
Türkler
Türkmenistanlılar
Gürcistanlılar
Moldovlar
Azeriler
Özbekistanlı
Bulgaristanlı
Ukraynalı
Bu bakıcılarda ağırlıklı olarak Türk uyruklu olanların tercih edildiği görülmüştür. 2. sırada Türkmenistan ve 3. sırayı da Gürcistan uyruklu bakıcılar tercih edilmektedir. Diğer yabancı uyruklu bakıcılar iseAnkete katılanların Gürcü bakıcılar hakkında olumlu, Türkmen bakıcılar hakkında ise olumsuz görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır.
İkiz sahibi aileler bakıcının yanında bir aile yakını daha olmasını tercih ettikleri görülmüştür. Bu yakın teyze, anne, hala vb. gibi aileden bir yakındır. Tek başına bakan annelerden sonra bir bakıcı ve ir aile yakınının baktığı model çoğunluktadır.
İkiz anneleri de diger anneler gibi çeşitli nedenlerden ötürü sık sık bakıcı değiiştirmek zorunda kalabilemktedir. Bu nedenlerden bazıları,
Bakıcının sağlık problemi
Yalan söyleme gibi olumsuz özelliklerin tespit edilmesi
Bakıcının ikiz bebek bakımında zorlanması nedeniyle ayrılması vb. gibi
şeklindedir. Bakıcıların büyük çoğunluğununayrılırken aileye haber vermediği, yalan söyleme veya bahane bulma yoluyla işten ayrıldığı görülmüştür. Bu nedenle büyük bir güvensizlik ortamı doğmakta anne her an bakcının ikizleri bırakacağı endişesini yaşamaktadır. Bebeklerin yeni birine alışmasının zorluğu ve yeni bir bakıcı tanıma ve alışma süreci, evin ve bebeklerin düzeninin yeniden anlatılması gibi nedenlerle aileler uzun süre devam edebilecekleri bakıcı hayali kurmaktadırlar. Bu nedenle bakıcıların niteliklerinin azlığına göz yumulduğu da ortaya çıkmıştır.

İkizanneleri bakıcılardan beklentilerini de belirttiler. Beklentilerini önem sırasına göre 3 beklentisini ifade etmelerini istenmiş ve on farklı özellik ön plana çıkmıştır. Bunlardan en önem verilen konunun bakıcının bebekleri ve çocukları seven biri olması, hijyene önem vermesi, ikizlerle bakım haricinde de ilgilenilmesi olarak tespit edilmiştir.
İkiz Bebek/Çocuk Bakıcısından Beklentiler
Bebekleri/çocukları sevmesi ve sevgisini göstermesi
Temizlik, Hijyen
İkizlere ilgi gösterme (birlikte oyun oynama, iletişim kurma, konuşma, TV açmadan onlarla vakit geçirme vb.)
İyi bakım (zamanında yemek yedirme, alt değişme, banyo yaptırma, uykusuna dikkat etme vb.)
Güleryüz, anlayış, sakin yapı, sabır, merhamet, (vicdan), sevecenlik, işini sevmesi vb gibi kişisel özellikler
Güvenlik (bebek/çocuk güvenliğine önem vermesi, yalan söylememesi, güvenilir olması, dürüst olması)
Deneyimli, Eğitimli olma
Anne ve babanın koyduğu kurallara uyması, itaat, evin kurallarına uyum, iş ahlakı
Sigara içmemesi, sağlık kurallarına önem vermesi
Becerikli, atik, hızlı hareket edebilen, akıllı, çalışkan vb gibi özellikler
Çalışan ailelerin genel olarak evde bulunmamaları nedeniyle bakıcıya güven büyük önem taşımaktadır. Ebeveynler çocuklarının bakıcıya karşı genel tavırlarından ve kişisel gözlemlerinden yola çıkarak bakıcı memnuniyetlerini gözden geçirirler. Aynı anda iki bebeğe birden bakmak, bilgi, tecrübe, eğitim gerektirmektedir.
Araştırmaya katılan ailelerden elde edilen bir başka bilgi bebeklikten itiberen değiştirlen bakıcı sayısıdır.
Çocukların evden okul ortamına gidene kadar değiştirilen bakıcı sayısı aşağıdaki gibidir.
%30 u hiç bakıcı değiştirmedi
%21 i 2 bakıcı değiştirdi
%16 sı 1 bakıcı değiştirdi
%11 i 3 bakıcı değiştirdi
%10 u 4-6 bakıcı değiştirdi
%3 ü 7-10 arası bakıcı değiştirdi
%10 u 10 dan fazla bakıcı değiştirdi
Tablodan da görüldüğü üzere %10 gibi bir rakam hiç de hafife alınmayacak bir rakamdır. Bu oran 4-6 arası ve 10 dan falza bakıcı değiştirenlerin oranıdır. Yani %20 den fazlası 3 den fazla bakıcı değiştirmektedir. %30 u bakıcısını değiştirmeyenlerin durumu incelendiğinde genellikle bebeklerine bakıcıyla birlikte kendisi veya evde bir yakını bulunana kişiler olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, ikiz bebek sahibi olan aileler bakıcılarla büyük problemler yaşamaktadırlar. İkiz bebek bakımı sabır ve başka erdemler gerektirir. Bu nedenle aileler için bakıcının kişisel özellikleri büyük önem taşımıştır. Ayrıca maliyetinin Türk bakıcılara göre daha düşük olması gibi nedenlerden ötürü tercih edilen yabancı uyruklu bakıcılar da vardır. Bunların genel içerisindeki ağırlığı, İstanbul gibi büyük şehirlerde, %40 lara kadar ulaşmaktadır. İkiz bebekler nedeniyle aileler bir ve iki bakıcı tercih etmektedir. ekonomik koşullar elverdiğinde iki ve daha üzeri bakıcı işe alınmaktadır.Bu oldukça fazla ekonomik yüke neden olmaktadır. Aileler, bakıcıları özellikle yabancı uyruklu ise evde yatılı bulundurma sistemini seçmektedirler. Bu model de ev içerisinde tahsis edilecek ayrı bir oda demek olup yine imkanlar dahilinde gerçekleşebilmektedir. İkiz bebeklere bakacak kişilerle ilgili bu çalışmanın ilgilenen herkese faydalı olmasını dileriz. http://www.ikizanneleri.net/

1 yorum:

KUZEY TAN dedi ki...

Bir ikiz annesi tanımıştım. 16 ay sonra 3. doğdu. Bir yaz ziyaretimde evde babanne, bakıcı ve anne full çalışıyordu. Gelen misafirlere "sen sarı oğlanı, sen kara oğlanı, bende kızı uyutacağım, annem çay yapcak, bakıcı evi toplayacak. Sonunda salonda buluşuruz." diye iş bölümü yapıyordu.

Kısaca inanılmaz iş bitirici, planlı, sabırlı ve kocamaaaannnn kalbi olan annelersiniz siz.

Saygılarım sizlere